GUia PRàCtIca De MèXIC

Aquest és la primera auto-edició, un encàrrec i joc visual que em va proposar la Cristina Méndez, que li expliqués com s’agafaven els autobusos i mitjanats de transport similars a Mèxic.

En va sortir aquesta mini guia humorística.

(: moltes moltes gracies Cris per engrescar-me en aquest projecte :)

fItXA

auto edició lliure
juny del 2009
#auto edició #humans #entorn urbà